การขนส่งด้วยน้ำแข็งแห้ง (3)

การขนส่งสินค้าแช่แข็ง (Frozen Foods)

สินค้าที่ต้องการอุณหภูมิในการเก็บรักษาและขนส่งที่ –18 OC เช่น อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง, อาหารทะเลแช่แข็ง, อื่นๆ จะมีการทำให้สินค้าเหล่านั้นแข็งตัวอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ –18 OC เพื่อคงความสดของสินค้า

การขนส่งด้วยน้ำแข็งแห้ง (2)

สินค้าแต่ละประเภทจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บและขนส่งแตกต่างกัน โดยทั่วไปเราอาจแบ่งอุณหภูมิในการขนส่งสินค้าเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ

  1. การขนส่งในรูปของแข็ง (Frozen foods)
  2. การขนส่งในรูปของสด (Fresh foods)

การขนส่งด้วยน้ำแข็งแห้ง (1)

ในยุคแรกของการขนส่งสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิต่ำในการเก็บรักษา น้ำแข็งจะถูกใช้เป็นตัวกลางในการลดอุณหภูมิของสินค้าในการขนส่ง เนื่องจากขีดจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิที่ทำได้ คือไม่เกิน 0 OC และการเป็นของเหลวเมื่ออยู่ในอุณหภูมิปกติ  ทำให้เปียกชื้นและต้องระบายน้ำดังกล่าวออกจากระบบการขนส่ง เครื่องทำความเย็น

Dry Ice Blasting บริการทำความสะอาด และเครื่องจักร

Dry Ice Blasting หรือ การทำความสะอาดด้วย “น้ำแข็งแห้ง” อาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูนัก หลายๆท่านอาจจะไม่ยังเคยได้ยินหรือรู้จักกับการทำความสะอาดด้วยวิธีนี้ ในบทความนี้บริษัท Wongthong ผู้ผลิต จำหน่าย และผู้เชี่ยวชาญในระบบการทำความสะอาดด้วย Dry Ice จะมาขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่